„Človek vymyslel reč preto, aby sa mu zmestil do hlavy celý svet.“
Jiří Voskovec

Jazykové centrum ASPEKT

ponúka široké spektrum služieb v oblasti prekladov, jazykových korektúr a tlmočenia.

Garantujeme

  • vysokú kvalitu prekladov a jazykových korektúr

  • profesionálne tlmočnícke služby

  • kompetentnosť našich prekladateľov, tlmočníkov a korektorov

  • flexibilitu pri vybavovaní dopytov a zákaziek

  • včasné dodávky

  • profesionalitu a dôvernosť


To všetko vďaka dôkladnej organizácii práce a vďaka dlhoročným skúsenostiam našich spolupracovníkov a dodávateľov, ktorých si starostlivo vyberáme.