PREKLADY S OVERENÍM - RÝCHLO A KVALITNE

Naše jazykové centrum ponúka preklady s overením - nazývané aj úradné, súdne alebo oficiálne preklady - v nasledujúcich jazykoch:

 

  • nemecký jazyk
  • anglický jazyk
  • taliansky jazyk
  • francúzsky jazyk
  • taliansky jazyk

 

Bezkonkurenčné ceny overených prekladov technických preukazov a dokladov pre opatrovateľky z a do nemeckého jazyka!

 

Kedy je potrebné preklad overiť?

 

Ak ho musíte predložiť úradom - pri sobáši v zahraničí, založení a prevádzkovaní živnosti v zahraničí, pri dovoze auta z cudziny a podobne.

 

Čo je vlastne overený preklad?

 

Je to preklad vyhotovený prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR (často nazývaným aj ako súdny alebo úradný prekladateľ). 

Takýto preklad obsahuje krycí list, doložku prekladateľa s podpisom a okrúhlou pečiatkou. Pôvodný dokument musí byť s prekladom zviazaný trikolórou, ktorá je vzadu prelepená a na nálepke je opäť okrúhla pečiatka tlmočníka.

 

Ako sa zadáva dokument na preklad s overením?

 

- Dokument, ktorý je potrebné preložiť, musíte k nám fyzicky doniesť, nakoľko sa musí zviazať s prekladom.

- Pokiaľ chcete, aby sme Vám vopred pripravili cenovú kalkláciu, zašlite nám zoskenovaný dokument cez vyžiadanie cenovej ponuky alebo na info@aspektjc.sk

 

Musí byť dokument originál?

 

To nie je podmienkou. Môže to byť obyčajná kópia, overená kópia alebo originál. O tom, či to má byť kópia (overená / neoverená) alebo originál, sa musíte informovať na tom mieste, kde budete preklad predkladať. V niektorých prípadoch môže úrad požadovať, aby bol dokument apostilovaný (tzv. superlegalizácia). Nám musíte ale v každom prípade doniesť dokument v konečnej forme, teda ak je potrebné napr. overenie kópie u notára, tak aj s notárskou pečiatkou.

 

V prípade akýchkoľvek otázok volajte na 0908 563 709 - radi Vám poradíme a pomôžeme.